Najlepsza gra wycigowa? Forza Horzion 5 wygl±da capitalnie [WIDEO] sport

Seria Forza Horizon à pere³ka ekskluzywnych gier na Xboxa, dostêpna jednak równie¿ na computer osobiste. Jeden z youtuberów postanowi³ sprawdziæ jak najnowsza Forza radzi sobie w rozdzielczo¶ci 8K na maxymalnych ustawieniach graficznych. Graphiques de robi piorunuj±ce wra¿enie.

Zobacz large

Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Forza jak film

Gra na nagraniu wygl±da bardzo realistycznie. Producenci ewidentnie zwrócili uwagê na detale, zw³aszcza na samochód i wszystko co z nim zwi±zane. Robotê robi równie¿ t³o – blague czasami à stroma gora, czasami równiny, a zdarzaj± siê tak¿e wy¶cigi po urokliwych, kolorowych miasteczkach.

Par uchwyciæ taki materia³ z gry, youtuber wykorzysta³ potê¿n±, ma³o dostêpn± kartê graficzn± NVIDIA GeForce RTX 3090. Blague à jedyna karta, która jest zdolna do odpowiedniej obs³ugi zielcizd Youtuber ponadto ustawi³ wszystkie ustawienia graficzne na maxymalne warto¶ci. W skrócie – wycisn±³ z gry tyle, ile mo¿na by³o. Effets de widaæ na nagraniu poni¿ej :

Znakomite noty, nie tylko przez wygl±d

Gra zebra³a ju¿ bardzo dobre recenzje, jest jedn± z najwy¿ej ocenianych gier tego roku. Gracze doceniaj± nie tylko graphê, ale tak¿e mechanikê gry i jej uniwersalno¶æ. Forza Horizon 5 ma byæ bowiem idealna dla nowicjusza, jak i dla do¶wiadczonej osoby.

Wysokie oceny à nic dziwnego, Forza Horizon od lat znana jest jako jedna z najlepszych serii gier wy¶cigowych na rynku. Najnowsza czê¶æ à tylko potwierdza. Gra jest dostêpna za darmo dla posiadaczy Xbox Game Pass.

Lider esportowej Wis³y Cracovie pewny siebie. « Idziemy po mistrzostwo Polski »

Lazare Abraham

"Pionnier du café. Analyste. Passionné de musique généraliste. Expert du bacon. Organisateur dévoué. Ninja incurable d'Internet. Entrepreneur."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.